Hongmei Wang awarded a GIScience 2004 Scholarship

Hongmei Wang, a graduate student at GeoVISTA, was awarded a GIScience 2004 Scholarship.

For more information, contact Hongmei Wang at hzw102@psu.edu

Visit http://www.giscience.org/ to learn more.